NIEUWBOUW

BOUWDIRECTIE:

EB-Bouwadvies kan voor rekening van de opdrachtgever zorg dragen voor het ontwerp, uitvoering en/of toezicht op de uitvoering van uw bouwwerk. Dit kan dagelijks, wekelijks, maar ook 1 keer per maand (bijv. te denken aan het leiden van een bouwvergadering).

BOUWBEGELEIDING:

EB-Bouwadvies begeleidt uw bouwproject in de breedste zin van het woord. Hierbij kunt u denken aan:

VOOROPLEVERING:

De vooroplevering vindt bij voorkeur ongeveer 2 weken voor de daadwerkelijke oplevering plaats. De gebreken die dan worden geconstateerd, kunnen op deze manier nog vóór het moment van oplevering worden hersteld. Een vooroplevering is geen juridisch moment en is niet verplicht, maar wordt wel ten zeerste aangeraden. Uit ervaring weet EB-Bouwadvies dat een goede en gestructureerde vooroplevering vaak resulteert in een succesvollere oplevering.

EINDOPLEVERING:

De eindoplevering is hét moment waarop het werk aan de opdrachtgever wordt overgedragen en gecontroleerd wordt of alles volgens bestek en tekening is uitgevoerd. Tijdens deze oplevering worden de geconstateerde punten door EB-Bouwadvies in een officieel rapport opgenomen. Dit rapport wordt door beide partijen ondertekend, waarbij tevens afspraken worden vastgelegd omtrent de tijdsduur van de herstelpunten en een eventuele laatste betaling.

BEMIDDELING:

Jammer genoeg ontstaan er tijdens de bouw, maar ook tijdens de afwikkeling van de bouw, met enige regelmaat conflicten tussen de aannemer en de opdrachtgever. Voordat men naar de rechtbank of raad van arbitrage stapt (wat veel tijd en geld kost) is het verstandig om EB-Bouwadvies in te schakelen. Met ruim 30 jaar ervaring in de bouw is de kans groot dat EB-Bouwadvies het conflict in een vroeger stadium tot een goed einde kan brengen.

THERMOGRAFIE:

EB-Bouwadvies biedt u de mogelijkheid tot een thermografische keuring in uw nieuwe woning. Hier wordt met een infraroodcamera de spouwmuurisolatie en overige isolatie bekeken. Tevens worden eventuele vochtlekkages en inwendige condensatie gedetecteerd. Deze keuring kan zowel binnen als buiten worden uitgevoerd.

BLOWERDOOR:

Hier wordt een speciale ventilator in de buitendeuropening geplaatst, waarmee de luchtdichtheid in bepaalde ruimten gemeten kan worden. Op deze manier kan EB-Bouwadvies opsporen waar zich warmteverliezen en vochtproblemen bevinden. Tijdens deze luchtdichtheidstest worden de ruimten in onder- en of overdruk gezet (lucht wordt dan naar buiten of naar binnen gezogen).

EB-Bouwadvies  |  Nijstad 21-D  |  8281BB  Genemuiden  |  06 - 27 00 39 40  |  info@eb-bouwadvies.nl